Hei hitler

Aug 22, 2018

Of ik er mij van bewust ben dat mijn zoon voortdurend de hitlergroet uitbrengt. 
De man die het mij vraagt aan de kassa is oud genoeg om de oorlog meegemaakt te hebben. Dus ik weet niet goed of hij het grappig bedoelt. Ik grinnik veilig onbeduidend.

Jes steekt inderdaad minstens duizend keer per dag zijn rechterhand schuin omhoog. Of naar achter. Of naar links-rechts-links. Alsof hij ergens het tekenperspectief van berekent, alsof hij de lucht aait, alsof hij de zoon van Anne Teresa De Keersmaeker is. Alsof hij high five doet, dat denken de meeste mensen. Vooral omdat hij eerst ‘hei, hei’ tegen elke wildvreemde zegt en vervolgens aan zijn choreografie begint. ‘High five’ zegt de welwillende vreemdeling. Jes laat hem met zijn goedheid voor choco staan, en danst verder.

Hitler zou mijn kind al lang laten wegstoppen hebben, denk ik. Als hij in een goede bui was tenminste. Nochtans zou mijn mooie krullenbol-van-een-andere-planeet ook de Führer met evenveel warmte en enthousiasme begroeten.
‘hei hei!’ en als hij niet zou antwoorden, kreeg hij nog minstens drie kansen.
‘hei hei!’
‘hei!’
‘heiei!

Jes is noch racistisch noch rancuneus in zijn begroetingen.

error: Content is protected !!